เศรษฐกิจ » คมนาคมหารือร่วมญี่ปุ่นเร่งพัฒนาระบบราง

คมนาคมหารือร่วมญี่ปุ่นเร่งพัฒนาระบบราง

6 เมษายน 2018
71   0

Spread the love

คมนาคมหารือร่วมญี่ปุ่นเร่งพัฒนาระบบราง

       

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะผู้แทนไทย โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้หารือร่วมกับ H.E.Mr. Keiichi Ishii รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยว (MLIT) ญี่ปุ่น โดยมี H.E. Mr. Hiroto Izumi ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีประเด็นการหารือที่สำคัญ ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านระบบรางในการพัฒนารถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่(ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) ซึ่งกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)รับทราบผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอฯ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 จึงขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นสนับสนุนรายละเอียดเพื่อความสมบูรณ์ในการนำเสนอฯ / การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการบริการขนส่งสินค้าทางรางรูปแบบใหม่ / การพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ / การพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP 2) / โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน /และความร่วมมือด้านการบิน ซึ่งขอฝากให้ MLIT พิจารณาคำขอในการเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ฮาเนดะ ของการบินไทยด้วย สำหรับความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนซึ่งทั้ง 2 กระทรวงได้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยซึ่งได้นำมาใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาและจะดำเนินการในช่วงสงกรานต์ปี2561ด้วย
        

 

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบริษัท JR Bus Kanto Company สาขา Sano โดยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเดินรถของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการระหว่างกรุงโตเกียวและเมืองสำคัญในเขตภูมิภาคคันโต บริษัทฯ ดำนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 1933 โดยมีธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารสถานีขนส่งโตเกียว / การให้บริการรถโดยสารประจำทาง / การให้บริการรถเช่าเหมาสำหรับท่องเที่ยว /และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคาร สถานที่จอดรถ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยในการเดินรถโดยมีการตรวจสอบพนักงานขับรถก่อนออกให้บริการผู้โดยสาร รวมถึงมีการฝึกอบรมพนักงานขับรถในสภาพการณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของการเดินทางทุกเที่ยว
 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com