เศรษฐกิจ » คมนาคมเฝ้าระวัง77สายทางช่วงสงกรานต์

คมนาคมเฝ้าระวัง77สายทางช่วงสงกรานต์

4 เมษายน 2018
25   0

คมนาคมเฝ้าระวัง77สายทางช่วงสงกรานต์

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแผนอำนวยความสะดวกปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ว่า ได้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยเข้มข้นยกกำลัง 3 ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุลงร้อยละ 50 ใน 77 เส้นทางนำร่องทั้งของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท พร้อมจัดทำโรดแมป One Transport 7 วันก่อนช่วงเทศกาลระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2561  ใน 7 วันช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 และ 7 วันหลังเทศกาล ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2561 ทั้งนี้ คาดการณ์ปริมาณการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะมีประมาณ 18.91 ล้านเที่ยวคน ลดลงจากช่วงเทศกาลปี 2560 ร้อยละ 8.12 ซึ่งเป็นผลจากการยกเลิกมาตรการรถเมล์รถไฟฟรี และเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของกระทรวงคมนาคมประมาณ 15.17 ล้านคนเที่ยว พร้อมตั้งเป้าหมายของแผนให้บริการทั้งหมด 7 แผน โดยกำชับหน่วยงานในสังกัดที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะ สำรองการให้บริการอย่างเพียงพอไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างและไม่ล่าช้า ทั้งสถานีขนส่ง รถไฟ รถไฟฟ้า และท่าอากาศยาน /บริหารจัดการจราจรบนเส้นทางโครงข่ายคมนาคมไม่ติดขัดหรือหยุดนิ่งเป็นเวลานาน /ผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องพักผ่อนให้เพียงพอ แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ไม่เสพยาเสพติด /ลดการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคมร้อยละ 7 จากปี 2560 และต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางด่วนทุกเส้นทาง และไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ

 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการคุมเข้มรถโดยสารสาธารณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้แสกนรถโดยสารทุกคันภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 212 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ 19 แห่งใน 16 จังหวัด เป็นต้น ขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะภายในกรุงเทพมหานครจะเปิดให้บริการฟรีทั้งรถเมล์และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ในวันที่ 13 เมษายน ส่วนรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เปิดให้บริการผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปใช้บริการฟรีระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน เปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย 7 และสาย 9 ฟรี รวมถึงทางด่วนบูรภาพวิถี ฟรีตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 18 เมษายน นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ขับช้า – เปิดไฟหน้า – คาดเข็ดขัด" และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรการเปิดไฟหน้านั้น พบว่าสามารถอุบัติเหตุลงได้  

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th