การเมือง » ครม.อนุมัติ ‘ปลากัดไทย’ ขึ้นแท่นสัตว์น้ำประจำชาติ

ครม.อนุมัติ ‘ปลากัดไทย’ ขึ้นแท่นสัตว์น้ำประจำชาติ

5 กุมภาพันธ์ 2019
8   0

Spread the love

ครม.อนุมัติ “ปลากัดไทย” ขึ้นแท่นสัตว์น้ำประจำชาติ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.62 ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ เสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการประกาศ ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ด้วยมิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ปลากัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้ว มิติด้านประโยชน์ใช้สอย โดยปลากัดไทยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในหลายประการ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์ นำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล นอกจากนี้ ก็ยังสามารถนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์การประมงเพื่อสะท้อนความเป็นไทยได้ และมิติด้านความเป็นเจ้าของและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว “ปลากัดไทย” (ชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens) นั้น เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านชื่อ (ไซอะมิส) “Siamese Fighting Fish” หรือ “Siamese Betta” จึงเป็นเครื่องสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ปลากัดไทยนั้น

มีต้นกำเนิดมาจากไทย และสามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ จึงเห็นควรให้ใช้เหตุผลนี้ประกาศให้ “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของต่อไป

ที่มาของเนื้อหา : www.bangkokbiznews.com

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com