ต่างประเทศ » ดัชนีความโปร่งใสไทยปี 2561แย่ลง

ดัชนีความโปร่งใสไทยปี 2561แย่ลง

29 มกราคม 2019
21   0

Spread the love

ร่วงจากอันดับ 96 มาอยู่ที่อันดับ 99 ด้วยคะแนน 36 คะแนน

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (ทีไอ)เผยแพร่ดัชนีการคอร์รัปชันภาครัฐทั่วโลก (ซีพีไอ) ประจำปี 2561 ระบุว่า ไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลงจากอันดับที่ 96 เมื่อปี 2560 ที่ได้คะแนน 37 คะแนน เป็นอันดับที่ 99

“แพทริเซีย โมเรียรา” ผู้อำนวยการทั่วไปของทีไอ  กล่าวว่า การคอร์รัปชันบั่นทอนประชาธิปไตย เปิดทางไปสู่วงจรอุบาทว์ ทั้งยังทำลายสถาบันประชาธิปไตยจนสถาบันอ่อนแอ และท้ายที่สุดทำให้ประเทศต่างๆไม่สามารถปราบปรามปัญหาการคอร์รัปชันได้สำเร็จ

 ทีไอ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระบุว่า ดัชนีการคอร์รัปชั่น ที่เผยแพร่ล่าสุดบ่งชี้ให้เห็นว่าความพยายามในการปราบปรามคอร์รัปชันทั่วโลกเกิดการชะงักงัน และยิ่งมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นมากเท่าใด ยิ่งก่อให้เกิดวิกฤตด้านประชาธิปไตยมากเท่านั้น โดยเฉพาะในประเทศที่โน้มเอียงไปในแนวทางของการมีผู้นำเผด็จการหรือประชานิยม

ที่มาของเนื้อหา : www.bangkokbiznews.com

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com