การศึกษา » ตั้ง ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการ อธิการบดีราชภัฎสุราษฎร์

ตั้ง ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการ อธิการบดีราชภัฎสุราษฎร์

2 ตุลาคม 2018
64   0

Spread the love

ตั้ง ดร.วัฒนา รัตนพรหม  รักษาการ อธิการบดีราชภัฎสุราษฎร์

 

สภา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีมติแต่งตั้ง ดร.วัฒนา รัตนพรหม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ด้าน ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่สภามหาวิทยาลัยได้ไว้วางใจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งการเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ตนพร้อมจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้พันธกิจที่สำคัญ นั่นคือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและการดูแลชุมชนท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงวางรากฐานให้ชาวราชภัฏได้ถวายงานต่างพระเนตรพระกันในด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com