การเงิน,การลงทุน » ‘ทาคูนิกรุ๊ป’ ฟาดกำไร โตกระฉูด90%

‘ทาคูนิกรุ๊ป’ ฟาดกำไร โตกระฉูด90%

14 สิงหาคม 2018
25   0

รายได้จากการขายและให้บริการแตะ 551.41 ล้านบาท อวดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโต ลุยงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส กำแบ็กล็อก 2,192ล้านบาท

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  รองกรรมการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯประจำไตรมาสที่  2 ของปี 2561สิ้นสุดวันที่ 30มิถุนายน2561บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 90.35 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 5.39 ล้านบาท และบริษัทฯมีรายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่ 551.41ล้านบาท เพิ่มขึ้น144.06ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 35.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่ 407.35 ล้านบาทเนื่องจากรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 343.54 ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 78.48% จากช่วงเดียวกันปีก่อนซึ่งมีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ 192.48 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทยังมีงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 2,192.65 ล้านบาท โดยในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้นจำนวน 40.92ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยงานเพิ่มเติมของโครงการที่ได้รับการว่าจ้างแล้ว เช่น ออกแบบและติดตั้งระบบโฟมสำหรับบ่อRemote Impoundment เพื่อควบคุมการระเหยของแอลพีจี/โพรพิลีน และโครงการใหม่ เช่น รับเหมางานระบบปรับสภาวะอากาศ ภายในสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (In-plant Power Generator)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้รับจดหมายทวงถามเงินค่ารับจ้างก่อสร้าง และเงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยรายหนึ่งจำนวน 7.30 ล้านบาท โดยบริษัทไม่ได้ตั้งหนี้สินดังกล่าวเนื่องจากผู้รับเหมาไม่ได้ปฎิบัติงานและส่งมอบงานก่อสร้างได้ตามสัญญาทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหาย และได้เจรจากับที่ปรึกษากฎหมายโดยเชื่อว่าบริษัทจะไม่ต้องรับภาระการทวงถามดังกล่าว

ที่มาของเนื้อหา : www.bangkokbiznews.com