การเมือง » "บิ๊กตู่" ติวเข้ม "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" เมืองลำพูน

"บิ๊กตู่" ติวเข้ม "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" เมืองลำพูน

4 ตุลาคม 2018
41   0

Spread the love

"บิ๊กตู่" ติวเข้ม "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" เมืองลำพูน

 

"บิ๊กตู่" ยกคณะฯบินขึ้นเหนือ สำรวจท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดลำพูน ติวเข้ม "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" หนุนสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้า แนะโชว์เสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สั่งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และดึงอัตลักษณ์ชุมชนต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดลำพูน ตามโครงการ ”ไทยเที่ยวไทย…ไทยยั่งยืน” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมแสดงผลงาน และร่วมกิจกรรมในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร พช. ให้การต้อนรับ

 

 

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้จัดแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรม “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ของจังหวัดลำพูน จัดแสดงตัวอย่างความสำเร็จ 3 หมู่บ้าน คือ 1.ชาวไทยอง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาพัฒนาต่อยอดเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีภูมิปัญญาโดดเด่นเรื่องการทอผ้ายกดอก เป็นศิลปะการทอผ้าชั้นสูงของจังหวัดลำพูน ได้รับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และมาตรฐานนกยูงเงินของกรมหม่อนไหม งานปูนปั้นประดับวัดและพระเครื่องสกุลลำพูน (ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายปั้นปูน และมีการนำเอาลายปูนปั้นมาทำเป็นผ้ายกดอก) นักเที่ยวรู้จักในหัตถกรรมผ้ายกดอก การสืบสานภูมิปัญญาผ้ายกดอกรุ่นต่อรุ่น โดยนายกรัฐมนตรีให้แนวทางให้ชุมชนนำเอาวัฒนธรรมการทอผ้าที่เป็นอาชีพหลักในชุมชน นำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน อาทิ ผ้ายกดอกที่ได้ร่วมทอผ้ายกดอกที่เป็นผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดลำพูนด้วยตนเองและนำผ้าทอฝีมือตนเองกลับ และงานปูนปั้นที่ทำในลักษณะเมคทูออเดอร์ คือ ผลิต/ปั้น ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

2.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแพะ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ที่เริ่มจากการเป็นหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัดของกรมการพัฒนาชุมชนในปี 2560 และได้รับคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ได้รับการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการขับเคลื่อนเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องจากมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของชุมชนบ้านแพะ การดำนารวมถึงมีทัศนียภาพที่สวยงาม คนในชุมชนมีภูมิปัญญาในเรื่องของการทำนา จึงได้ใช้ตรงนี้เป็นจุดหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบกับคนในชุมชน เป็นชาวไทยลื้อและมีการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทยหรือมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในเรื่องของอาหารการกิน และวัฒนธรรมการแต่งกาย มีการบริหารจัดการในรูปแบบการร่วมกันทั้งชุมชนขับเคลื่อนชุมชน ทุกคนในชุมชนได้ประโยชน์

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีฯได้ให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชาวไทยลื้อว่า ผลิตภัณฑ์ย่ามอยากให้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นำมาตกแต่งหนัง เพื่อให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ และผลิตภัณฑ์กะลาที่ขอให้ออกแบบกะลามะพร้าวแบบใหม่ เช่น การสลักลวดลาย การเขียนสีสันและตกแต่งลวดลายใหม่ๆ เพื่อสร้างให้เกิดความน่าสนใจ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดินปั้น ให้พัฒนาตามความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่นิยมชมชอบ และในส่วนของขนมนั้นควรพัฒนามาตรฐาน รสชาด และคุณภาพ

 

3.ชุมชนท่องเที่ยว บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (เป็นชุมชนท่องเที่ยวตามวิถีวัฒนธรรม ปาเกอญอ ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของอำเภอลี้ ใช้งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจัง/กลุ่มจังหวัด โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นระยะเรื่อยมาในปี 2560 ที่ผ่านมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรม มาสนับสนุนเพื่อต่อยอดเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินรี และในปัจจุบัน ปี 2561 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จุดเด่น เป็นชุมชนมังสวิรัติ มีการดำเนินชีวิตแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม มีการโชว์การทอผ้าด้วยกี่เอว การปักผ้าภาษาปาเกอญอ การสาธิตทำขนมมงคลเมเตอ เครื่องเงินทำมือ : มีการบริหารจัดการ ในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี มีสมาชิก 75 คน มีเครือข่าย 120 เครือข่าย มีรายได้ประมาณเดือนละ 50,000 บาท โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชาวปาเกอญอ ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน : ให้พัฒนาลวดลายใหม่ๆ พร้อมทั้งให้พิจารณาตามความต้องการของนักท่องเที่ยวว่าต้องการแบบไหน นำมาปรับปรุงสินค้าเพื่อให้ขายได้ โดยไม่ทิ้งของอัตลักษณ์เดิม

 

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะฯยังได้เยี่ยมชมบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน เป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมและเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายแหล่งใหญ่ในภาคเหนือ มีพิพิธภัณฑ์ไทยยองบ้านหนองเงือก โดยกลุ่มทอผ้าบ้านหนอง ซึ่งเป็นกลุ่ม OTOP ของจังหวัดลำพูน ซึ่งชุมชนได้นำงบประมาณตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาใช้ในพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน อบรมให้ความรู้เรื่องการทอผ้าเพื่อให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ และฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม ในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวในอนาคต

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com