การศึกษา » พระพรหมบัณฑิตเยี่ยมวิทยาลัยพูเจียงจีนซีพีก่อตั้งเรียนระบบไอที

พระพรหมบัณฑิตเยี่ยมวิทยาลัยพูเจียงจีนซีพีก่อตั้งเรียนระบบไอที

2 เมษายน 2018
67   0

พระพรหมบัณฑิตเยี่ยมวิทยาลัยพูเจียงจีนซีพีก่อตั้งเรียนระบบไอที
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.ที่ผ่านมา พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยพูเจียงของมหาวิทยาลัยนานกิงเทค (Nanjing Tech University Pujiang Instutute) ที่เมืองนานกิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการอาราธนาของนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

วิทยาลัยพูเจียงแห่งนี้ก่อตั้งที่เมืองนานกิง โดยบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวางระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการบริการนักศึกษา ระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

………

(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=1705&cat=B&table=news)

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com