การศึกษา » มรภ.สงขลา ฝึก นศ. ทำธุรกิจฟองยางเพื่อสุขภาพ

มรภ.สงขลา ฝึก นศ. ทำธุรกิจฟองยางเพื่อสุขภาพ

6 เมษายน 2018
24   0

นายเอกฤกษ์ พุ่มนก ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)สงขลา เปิดเผยว่า มรภ.สงขลาจัดอบรมทำธุรกิจฟองยางเพื่อสุขภาพให้แก่นักศึกษาปี 1-4 และคณาจารย์ในโปรแกรมฯ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมและนำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากฟองยางธรรมชาติได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมในการรองรับสรีระของมนุษย์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะในการนอนหลับ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสามารถรับน้ำหนักได้ดี ไม่ยุบตัวเมื่อต้องแบกรับน้ำหนักกดทับเป็นเวลานาน และโครงสร้างของฟองยังทำให้อากาศไหลเวียนผ่านสู่ร่างกายมนุษย์ได้ดี ทำให้ไม่ร้อน นอนหลับสบาย

นายเอกฤกษ์ กล่าวต่อว่า โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เล็งเห็นถึงสมรรถภาพของนักศึกษาและอาจารย์ในองค์กรในด้านองค์ความรู้ด้านฟองยาง จึงจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มรภ.สงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินธุรกิจที่นำองค์ความรู้จากการศึกษาและงานวิจัยมาใช้ ซึ่งกลไกดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาหรือขับเคลื่อนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และพัฒนานักศึกษาในโปรแกรมฯ ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นถึงระดับการเป็นนักธุรกิจได้ในอนาคต

น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา ในฐานะวิทยากร กล่าวว่า ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติผ่านทางหลักสูตรต่าง ดังต่อไปนี้ 1. การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ 2. หลักและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจ 3. การสร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 4. จัดทำบิสซิเนส โมเดล (Business Model) ให้กับนักศึกษา 5. การนำเสนอแนวคิดธุรกิจ 6. การเตรียมสารเคมีสำหรับน้ำยาง 7. หลักการทำโฟมยาง 8. การทดสอบผลิตภัณฑ์จากโฟมยาง และ 9. ฝึกปฏิบัติการทำโฟมยาง

 

 

 

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th