เทคโนโลยี » มองต่างมุม อีสปอร์ต เล่นอย่างไร ไม่กระทบสุขภาวะ

มองต่างมุม อีสปอร์ต เล่นอย่างไร ไม่กระทบสุขภาวะ

7 กันยายน 2018
41   0

“ผมก็เหมือนเด็กคนอื่นๆ ที่ชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็ก เริ่มเล่นตั้งแต่เกมแผ่น เล่นเกมโดต้า มาจนถึงเกมอาร์โอวี ก็เริ่มเล่นแนวนี้มาตลอด หลังๆ เริ่มชอบเกมแนวกลยุทธ์ที่ต้องใช้ความคิดวางแผนเล่นเกม

ต่อมาเริ่มเล่นจริงจังมากขึ้น เริ่มอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต เลยลงแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆ บางรายการก็ประสบความสำเร็จ บางรายการก็ไม่ จนรายการล่าสุดได้ตำแหน่งอาร์โอวีคิงส์ออฟเกมเมอร์ จึงได้มีโอกาสเป็นนักกีฬาทีมชาติในปีนี้เอง นับเป็นการประสบความสำเร็จครั้งแรกหลังจากเล่นเกมมาแล้ว 5 ปี”

เป็นคำบอกเล่าของ “พงศ์ปณต เรืองอารีรัตน์” นักกีฬาอีสปอร์ตสังกัดทีมไดมอนด์คอบบร้า และนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย ที่บอกเล่านิยามของ “อาชีพ” ในโลกทุกวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป

ใครจะรู้ว่า “นักเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์” หรือ “นักกีฬาอีสปอร์ต” ได้กลายมาเป็นอาชีพหนึ่ง ที่เด็กและเยาวชนหลายคนใฝ่ฝันถึง แต่การจะไปให้ถึงฝั่งฝัน ด้วยการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพก็ไม่ง่ายนัก ต้องผ่านการฝึกฝน การคิดวิเคราะห์เทคนิคการเล่นใหม่ๆ ที่จำเป็นอยู่มาก

แม้ภาพลักษณ์ของนักกีฬาอีสปอร์ตในสายตาคนทั่วไปอาจมองเห็นเป็นเด็กติดเกม แต่ พงศ์ปณต ยืนยันว่า ความแตกต่างของเด็กติดเกมกับนักกีฬาอีสปอร์ตคือเรื่องของความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความมีวินัยและหมั่นฝึกซ้อม และการลงแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆ ซึ่งเด็กติดเกมจะไม่สามารถจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ ทำให้เสียการเรียนการงานและสุขภาพ

ในต่างประเทศ หลายรัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาทักษะด้านอีสปอร์ต เพราะมองเห็นโอกาสและการเติบโตในมิติต่างๆ สะท้อนทิศทางสังคมโลกยุคใหม่ที่ให้การยอมรับว่าเกมออนไลน์สามารถพัฒนาให้เป็นการแข่งขันในระดับสากลเพิ่มขึ้น
หันกลับมาดูในส่วนประเทศไทย แม้จะได้รับการตอบรับเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการขยับขับเคลื่อนของภาคเอกชน รวมถึงภาครัฐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามรับรองให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 หากกระแสสังคมโดยภาพรวมยังมีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อสถานะของ “อีสปอร์ต” ในสังคมไทย

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก ประธานคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก กล่าวว่า สุขภาวะเด็กเป็นหัวใจในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย อันประกอบด้วย จิต อารมณ์ สติปัญญา และสังคม หากเด็กๆ ใช้เวลาที่มากเกินความจำเป็นไปกับการเล่นเกม เพื่อมุ่งหวังเข้าแข่งขันวิดีโอเกมออนไลน์เพื่อชิงเงินรางวัลหรืออีสปอร์ต โดยไม่รู้เท่าทันว่าอาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อตนเอง และตกอยู่ภายใต้การสื่อสารเพื่อการโฆษณาอย่างไร้การควบคุม และการจัดการแข่งขันที่ยังขาดกฎเกณฑ์เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก ดังนั้น การสร้างความรับผิดชอบทางสังคม จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ

กมลวรรณ สุทธิบุตร การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) อธิบายว่า แม้นิยามกีฬาในพจนานุกรมจะระบุถึงการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมทางกาย แต่ทาง กกท. ก็มีการนิยามตามระเบียบของตัวเอง เช่น กิจกรรมที่บรรจุในมหกรรมการกีฬา มีการจัดตั้งสมาคม-สมาพันธ์กีฬา ซึ่งก่อนที่จะประกาศรับรองอีสปอร์ตเป็นกีฬา คณะกรรมการ (บอร์ด) กกท. ได้ประชุมกันหลายรอบ และมีการทำประชาพิจารณ์

“เรากำลังจะประกาศว่ามีเกมอะไรบ้างที่ถูกรับรองให้เป็นกีฬา เกมเหล่านั้นจะมีวัตถุประสงค์ในการเล่นที่ชัดเจน มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เล่น โดยเกมเหล่านี้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการโอลิมปิกส์ สมาพันธ์อีสปอร์ตนานาชาติ กกท. และสมาคมอีสปอร์ต แต่ปัจจุบันยังมีการจัดแข่งเกมโดยบริษัทเอกชนที่ไม่มีการรับรองอยู่” ผู้แทน กกท. อธิบาย

ด้าน นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ต กล่าวว่า ในประเทศไทยมีเกมเมอร์ หรือคนเล่นเกม คนพากย์เกม และคนดู ราวๆ กว่า 20 ล้านคน มีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ โมเดลของนักกีฬาอีสปอร์ตคล้ายๆ กับกีฬาฟุตบอล ในต่างประเทศจะมีสโมสร ทีม โค้ช สปอนเซอร์ แพทย์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำให้มีการฝึกซ้อมเป็นระบบ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีสังกัดอย่างจริงๆ มีเพียงแค่ทีม คนดูแลทีม และที่ปรึกษาต่างๆ แต่สิ่งที่ยังขาดไปคือเรื่องขององค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ให้คนที่มีความรู้ในเรื่องเกมมาช่วยวางแผนการเล่นการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ

“อยากให้มองว่า อีสปอร์ตสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพราะปัจจุบันภาพรวมในอุตสาหกรรมเกมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาท และยังสร้างมูลค่าได้อีกมหาศาล ทุกวันนี้เด็กไทยเล่นเกมติดอันดับต้นๆ ของโลกหลายคน และน่าจะเป็นโอกาสให้เด็กไทยไปคว้าเหรียญทองสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ หรือเลือกทำเป็นอาชีพต่างๆ ได้เช่น นักพากย์เกม นักทำแอนิเมชั่นในเกม โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบเกม เป็นต้น”

จากความคิดเห็นที่หลากหลาย คณะทำงานฯ ได้เตรียมจัด “เวทีรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ” จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อหาทางออกร่วมกันในวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00–12.00 น. โดยประเด็นนี้ยังได้รับการประกาศเป็นร่างระเบียบวาระในการประชุม “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11” ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. เพื่อหาฉันทามติร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก
https://gamingroom.co/wp-content
https://droidsans.com/asian-games-esport-6-title-announce/

ที่มาของเนื้อหา : www.thairath.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com