การศึกษา » ‘มีชัย’ย้ำร่างพ.ร.บ. ต่าง ๆต้องไม่ค้านรธน.

‘มีชัย’ย้ำร่างพ.ร.บ. ต่าง ๆต้องไม่ค้านรธน.

14 เมษายน 2018
49   0

Spread the love

วันนี้ (12 เม.ย.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ตนได้หารือกับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับกรณีที่สมาพันธ์สภาวิชาชีพ 11 แห่ง ได้แสดงข้อห่วงใยต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอุดมศึกษา ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา และกรณีที่สภาวิชาชีพอ้างว่าร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษาส่งผลต่อพ.ร.บ.สภาวิชาชีพ ซึ่งนายมีชัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในหลักการของการยกร่างพ.ร.บ.ต่างๆ จะต้องไม่ค้านกับรัฐธรรมนูญหลัก และพ.ร.บ.ที่ออกไว้เดิมจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหลักด้วย ทั้งนี้ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพจะต้องดำเนินการงานร่วมกันอยู่แล้ว เพราะมหาวิทยาลัยก็ต้องการคำแนะนำจากสภาวิชาชีพ และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ไม่เคยปิดกั้นไม่ให้สภาวิชาชีพเข้ามาดูแลเลย แต่ตนคิดว่าการเข้ามาดูแลควรต้องมีความยืดหยุ่น ไม่ใช่ว่าจะออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการ เช่น การกำหนดหน่วยกิต หรือกำหนดวิชาในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น เพราะเรื่องเหล่านี้ควรที่จะเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัย

“สภาวิชาชีพควรที่จะดูในช่วงปลายน้ำว่านักศึกษาที่จะเข้าสู่วิชาชีพควรจะต้องสอบอะไรบ้าง ขณะที่มหาวิทยาลัยก็ต้องฟังสภาวิชาชีพอยู่แล้ว ถ้าเกิดนักศึกษาไม่สามารถเข้าวิชาชีพได้เลยหรือสอบเข้าได้ไม่ถึงครึ่งมหาวิทยาลัยก็จะเสียชื่อเสียง ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่มหาวิทยาลัยจะไม่รับฟังสภาวิชาชีพ เพียงแต่ขอให้อำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็นของมหาวิทยาลัย เพราะในวิชาหลักของวิชาชีพ มหาวิทยาลัยต้องจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว เพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถสอบเข้าวิชาชีพได้ ส่วนตัวคิดว่าสภาวิชาชีพควรที่จะกลับใจและมองในภาพใหญ่ เพราะในร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา เขียนไว้ชัดเจนว่าให้ร่วมกันจัดการศึกษา แต่อำนาจการตัดสินใจในช่วงต้นน้ำ กลางน้ำควรเป็นของมหาวิทยาลัย และปลายน้ำเป็นของสภาวิชาชีพ คาดว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี2561 “ศ.นพ.อุดม กล่าว

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com