สุขภาพ » รพ.จุฬาภรณ์ตรวจประเมินความเสี่ยงมะเร็งฟรี เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 16 ส.ค.

รพ.จุฬาภรณ์ตรวจประเมินความเสี่ยงมะเร็งฟรี เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 16 ส.ค.

20 สิงหาคม 2017
99   0

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม รายงานข่าวจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แจ้งว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดให้บริการหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่

โดยจะออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยผู้ที่สนใจเข้ารับบริการกรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการเจาะเลือดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ตลอดจนการดูแลฟื้นฟูในด้านกายภาพบำบัดลดปวด ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน พร้อมทั้งจัดให้มีการมอบกล่องยาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ

 

 

 

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th