สุขภาพ » รพ.จุฬาภรณ์ จัดบริการหน่วยแพทย์พระราชทาน เฉลิมพระเกียรติร.10

รพ.จุฬาภรณ์ จัดบริการหน่วยแพทย์พระราชทาน เฉลิมพระเกียรติร.10

20 สิงหาคม 2017
101   0

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร จึงมีพระดำริให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดให้บริการหน่วยแพทย์พระราชทาน ตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ประชาชน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ บริเวณด้านข้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ มีประชาชนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป 128 ราย เจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน 87 ราย ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 71 ราย และเข้ารับบริการกายภาพบำบัด 34 ราย โดยประชาชนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคภูมิแพ้ ทั้งนี้มีผู้ป่วยที่ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งจัดให้มีการมอบกล่องยาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th