เศรษฐกิจ » รหัสสับ Area Based 66 คัมภีร์ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ

รหัสสับ Area Based 66 คัมภีร์ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ

11 ตุลาคม 2018
35   0

Spread the love

รหัสสับ Area Based 66

คัมภีร์ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดในรายการ “ศาสตร์พระราชา” ว่าด้วย ความคืบหน้าและผลสำฤทธิ์จากการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ตอนหนึ่งเอ่ยถึง Area Based 66

กลายเป็นรหัสลับที่คนทั่วไปไม่เข้าใจ เพราะนายกฯตู่ ไม่ได้ขยายความว่า หมายถึงอะไร อย่างไร

 

 

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทนช.) จึงต้องไขรหัสลับ Area Based 66 แทน

ประการแรก Area Based เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเชิงพื้นที่ของน้ำ ไม่ใช่พื้นที่ปกครอง พื้นที่ที่มีปัญหาน้ำไม่จำกัดเหมือนพื้นที่ปกครอง จังหวัดนั้น จังหวัดนี้ อำเภอนั้น อำเภอนี้ แต่จะข้ามพื้นที่ปกครองไปมาตามพื้นที่ลุ่มน้ำ

ประการที่สอง  นิยาม Area Based หมายถึง พื้นที่ที่มีปัญหาน้ำซ้ำซาก ไม่ว่าน้ำท่วม น้ำแล้ง หรือน้ำเสีย แก้ปัญหาไม่ได้สักที หรือรวมกระทั่งพื้นที่ที่ต้องเร่งพัฒนาโดยด่วน เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และข้อมูลสถิติในพื้นที่ เข้าไปช่วยกำกับ

ประการที่สาม เป็นพื้นที่ปัญหาที่ยังมีช่องโหว่ผู้รับผิดชอบ หรือไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบ

ดังนั้น Area Based 66 จึงหมายถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำซ้ำซาก พื้นที่ที่ต้องพัฒนาเรื่องน้ำเป็นการเร่งด่วน และพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำแต่ยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งหมด 66 พื้นที่ทั่วประเทศ

ทีนี้ มาถึงกระบวนการในการจัดการ พื้นที่ Area Based ทั้ง 66 พื้นที่ ตรงนี้จะเป็นการบูรณาการแผนงานโครงการ ระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องประชุม และหาข้อสรุปร่วมกันเป็นแผนงานโครงการของพื้นที่

“เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำในเชิงพื้นที่ ใครทำอะไร ตรงไหน อย่างไร เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันหมด หรือเป็นเอกภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  ต่างจากเดิมที่ต่างคนต่างทำ และไม่ทราบเป้าหมายรวมของพื้นที่” ดร.สมเกียรติขยายความ

พื้นที่ 66 แห่งดังกล่าว ครอบคลุมเนื้อที่ 49.91 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมอย่างเดียว 18 แห่ง 11.23 ล้านไร่ พื้นที่แล้งอย่างเดียว 8 แห่ง 6.65 ล้านไร่ พื้นที่ท่วมผสมแล้ง 25 แห่ง 16.44 ล้านไร่ พื้นที่น้ำเค็มรุกล้ำ 2 แห่ง 1.09 ล้านไร่ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง 11.74 ล้านไร่ และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 3 แห่ง 0.76 ล้านไร่

แยกเป็นรายภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ 14 แห่ง ภาคกลาง 16 แห่ง ภาคอีสาน 18 แห่ง ภาคตะวันออก 13 แห่ง ภาคใต้ 14 แห่ง และภาคใต้ชายแดน 4 แห่ง

 

 

“การแก้ไขปัญหาน้ำจะมีเครื่องมือหลากหลาย เช่น แก้มลิง อ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การผันน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ การเพิ่มน้ำต้นทุน แล้วแต่สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่” ดร.สมเกียรติกล่าว

ที่สำคัญ หากมีโครงการใดมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาน้ำเชิงพื้นที่ จะได้รับการบรรจุในแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ ถือเป็นโครงการที่ต้องผลักดันให้เกิดรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ขณะเดียวกัน เมื่อปัญหาน้ำได้รับการแก้ไขก็จะเกิดผลดีต่อประเทศตามมาในทันทีอีกด้วย

เปรียบไปก็คล้ายคัมภีร์แก้ไขปัญหาน้ำในแต่ละพื้นที่ มีการวางตัวผู้รับผิดชอบเฉพาะส่วนที่ร้อยเรียงอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดหมายร่วมคือการแก้ไขปัญหาทั้งระบบนั่นเอง

มิน่าเล่า พล.อ.ประยุทธ์ ถึงหยิบยก Area Based 66 ขึ้นมาพูดด้วยความมั่นอกมั่นใจว่า เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ เชิงผลงานชิ้นโบแดงจากฝีมือทำคลอดของรัฐบาลชุดนี้

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com