การศึกษา » ราชภัฏโคราช ชนะเลิศประกวดปลุกจิตสำนึกการต้านทุจริต

ราชภัฏโคราช ชนะเลิศประกวดปลุกจิตสำนึกการต้านทุจริต

14 มีนาคม 2018
80   0

ราชภัฏโคราช ชนะเลิศประกวดปลุกจิตสำนึกการต้านทุจริต

 

            

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง พร้อมด้วย อาจารย์ชุมพล ชะนะมา อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ อาจารย์รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี และนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา ได้เข้าร่วมการประกวดประพันธ์บทเพลง ประกอบกับการสร้างสรรค์ลีลาท่ารำท่าเต้น การประกวดปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม ระดับประเทศ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นางสิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานมอบรางวัล

 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com