การศึกษา » รื้อแผนให้ทุนพัฒนาอาจารย์เน้น 10 อุตฯพัฒนาประเทศ

รื้อแผนให้ทุนพัฒนาอาจารย์เน้น 10 อุตฯพัฒนาประเทศ

9 เมษายน 2018
17   0

วันนี้(9 เม.ย.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการให้ทุนพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังทบทวนแนวทางการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ เน้นพัฒนาอาจารย์ในสาขาที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 10 อุตสาหกรรมหลัก แบ่งเป็น การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ประกอบด้วย ยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ , การแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต တได้แก่ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม , การบินและโลจิสติกส์ , เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ , ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร โดยรัฐบาลจะกำหนดป้าหมายให้มหาวิทยาลัยไปบริหารจัดการ จากเดิมที่เปิดกว้างให้อาจารย์ได้เลือกเองว่าจะเรียนสาขาไหน อย่างไร

" ต่อไปมหาวิทยาลัยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ตนเองมีศักยภาพในด้านใด จากนั้นให้ทำแผนเสนอมายังรัฐบาลว่าต้องการบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานจำนวนเท่าไร ซึ่งทางรัฐบาล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาตามแผนที่เสนอมา เพื่อไม่ให้การจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์เป็นเบี้ยหัวแตกไม่เกิดประสิทธิภาพ ส่วนจะเป็นทุนในประเทศหรือต่างประเทศนั้นไม่ใช่ปัญหา ต้องดูสาขาที่จะไปพัฒนาเป็นหลัก" ငรมช.ศึกษาธิการกล่าวและว่า สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการนั้น เดิมที่จัดทำงบฯไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท ใช้ในการให้ทุนอาจารย์ประมาณ 600-700 คน เป็นทุนเรียนระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก รายละประมาณ 7-10 ล้านบาทต่อคน ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวต้องนำมาคำนวนใหม่อีกรอบ เพราะเป็นตัวเลขเดิมที่คำนวณไว้เมื่อปี 2560
 
ศ.นพ.อุดม กล่าวด้วยว่า เรื่องการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาใหม่นี้ เคยมีการทำแผนไว้แล้ว แต่ตอนนั้นยังไม่มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ ศธ. นำกลับมาทบทวนใหม่ โดยให้ทำแผนระยะยาว 10 ปี เน้นสาขาที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ซึ่งยังพอมีเวลาไม่ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน หากดำเนินการไม่ทันในรัฐบาลนี้ จะเป็นการทำแผนเพื่อเสนอให้รัฐบาลชุดต่อไปพิจารณา.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th