การศึกษา » วันพ่อแห่งชาติ!อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ประธานบวชเณร 73 รูป

วันพ่อแห่งชาติ!อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ประธานบวชเณร 73 รูป

4 ธันวาคม 2018
15   0

วันพ่อแห่งชาติ!อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ประธานบวชเณร 73 รูป  

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7  เป็นประธานบรรพชาสามเณร  73 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  หวังสถาบันศาสนามีส่วนร่วมฟื้นฟูจิตใจเยาวชน

 

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7  เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรตามโครงการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561  ในระหว่างวันที่ 4-18 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล 

 

และเพื่อให้สถาบันศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญ และหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรสำคัญของครอบครัวและสังคม เพื่อนำความรู้และทักษะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2  จังหวัดราชบุรี ซึ่งผ่านการคัดกรองแล้ว ร่วมโครงการทั้งหมด 73  คน เข้าร่วมบรรพชาสามเณร 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th