ข่าวเด่นประเด็นร้อน » วิถีชาวไตลื้อเมืองแพร่ แหล่งอนุรักษ์ประเพณีที่น่ายล

วิถีชาวไตลื้อเมืองแพร่ แหล่งอนุรักษ์ประเพณีที่น่ายล

19 สิงหาคม 2017
167   0

Spread the love

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่สำรวจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ของทุกจังหวัดเข้าด้วยกัน ทั้งจ.เชียงราย พะเยา น่าน และแพร่

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบว่าในพื้นที่จังหวัดแพร่ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดีอย่างมาก โดยเฉพาะที่ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพราะที่นี้ถือว่าเป็นชุมชนคนไตลื้อเพียงแห่งเดียวของจังหวัดแพร่ และยังมีประชาชนคนไทลื้อกว่า 5,000 คน และที่สำคัญยังคงอนุรักษ์เรื่องประเพณีวัฒนธรรม และภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไตลื้อ จึงเป็นอีกสถานที่ที่น่าเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างมาก

ในปัจจุบันชาวบ้านบ้านถิ่น ได้ร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไตลื้อ ซึ่งมีจุดศูนย์รวมทุกอย่างของไตลื้อเอาไว้ นั้นคือ สมาคมไตลื้อแห่งประเทศไทย สาขาแพร่ ภายในที่ทำการสมาคมจะเป็นศูนย์รวมทุกอย่างที่เป็นของชาวไตลื้อ ตั้งแต่ประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน ข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณของไตลื้อ และเป็นจุดศูนย์รวมผู้สูงอายุที่เดินทางมาสอนลูกหลานให้รู้จักขนบธรรมเนียมของไตลื้อ ทั้งเรื่องของการปั่นฝ้ายทอผ้าไตลื้อ การจักสาน การจัดบ้านของไตลื้อในอดีต รวมทั้งการทำอาหาร การทำขนม เช่น ข้าวแคบ และสิ่งสำคัญคือเอกลักษณ์ของชาวไตลื้อนั้นคือ การแต่งตัว ซึ่งผู้หญิงจะสวมเสื้อผ้าทอ แขนสามส่วนสีดำ นุ่งซิ่นน้ำไหล หรือตาซิว หัวซิ่นสีขาว หรือนุ่งซิ่นแล่ โพกหัวด้วยผ้าสีขาว และต้องมีย่ามประจำตัวแต่ละคน

และความเป็นวิถีชีวิตของชาวไตลื้อที่นี้ยังคงเหมือนเดิมนั้นคือการกินอยู่อย่างพอเพียงและขยันทำงาน เพราะชาวไตลื้อขึ้นชื่อว่า ขยันทำงานมากที่สุด ในแต่ละหมู่บ้านก็จะการทำปลูกผักสวนครัว ปลูกไว้กินและเหลือก็ขาย ซึ่งเป็นชีวิตที่เรียบง่าย แต่แฝงด้วยความเป็นชาวบ้าน นอกจากนี้อีกอย่างที่ชาวไตลื้อทำสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง นั้นคือการทำเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเครื่องเงินที่ดีอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งผีมือการทำเครื่องเงินนั้นก็สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น

ด้านนางวันทนีย์พร อุปถัมภานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมไตลื้อแห่งประเทศไทย สาขาแพร่ เปิดเผยว่าชาวบ้านในตำบลบ้านถิ่น ถือกำเนิดมาตั้งแต่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ.2330 เจ้ามังไชย เจ้าเมืองแพร่ ได้ร่วมรบกับเจ้าเมืองน่านที่เชียงรุ่ง สิบสองปันนา ได้มีการกวาดต้อนชาวไตลื้อมาไว้ที่เมืองแพร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านถิ่นจนถึงปัจจุบัน ความเป็นไตลื้อที่ส่งต่อสืบทอดมา ทั้งภาษาพูดไตลื้อที่ไพเราะสะดุดหู เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องแต่งกาย หัตถกรรมผ้าทอ วิถีชีวิตเรียบง่ายรักสงบ ล้วนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวไตลื้อที่เห็นในปัจจุบัน สิ่งแรกที่เห็นที่บ่งบอกความเป็นไตลื้อได้ดี คงจะไม่พ้นการแต่งกายของชาวไตลื้อบ้านถิ่น 

ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มของพี่น้องชาวไตลื้อในประเทศไทย มีการไปมาหาสู่ เยี่ยมเยือนกันจนกลายเป็นงานประจำปีของพี่น้องชาวไตลื้อ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไตลื้อ ก็สามารถติดต่อมาที่สมาคมไตลื้อแห่งประเทศไทย สาขาแพร่ ตั้งอยู่ ณ วัดถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

 

 

 

ที่มาของเนื้อหา : www.naewna.com

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com