การศึกษา » สสวท. ชวนชมฟรี เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

สสวท. ชวนชมฟรี เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

7 ธันวาคม 2018
12   0

สสวท. ชวนชมฟรี เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

               

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชมฟรี เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 หัวข้อ“การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution)ฉายระหว่างนี้จนถึง  23  ธันวาคม 2561 นี้ ผู้สนใจ ชมฟรี ณ ศูนย์ฉายทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ และหน่วยงานหลักร่วมจัดแห่งต่างๆ  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th