เทคโนโลยี » สั่งค่ายมือถือส่งsmsแจ้งลูกค้า ก่อนสมัครบริการเสริม

สั่งค่ายมือถือส่งsmsแจ้งลูกค้า ก่อนสมัครบริการเสริม

17 เมษายน 2018
16   0

วันนี้ (17 เม.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผย ภายหลังเชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค, และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าชี้แจงกรณีที่มีข่าวเอสเอ็มเอสดูดเงินประชาชนผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ปี 2560 มีประชาชนร้องเรียนมายังสำนักงานกสทช.ว่ามีข้อความ เอสเอ็มเอส คิดเงินโดยไม่สมัครใจ 772 เรื่อง  รวมเป็นเงินราว1.76 แสนบาท แบ่งเป็น เอไอเอส 264 เรื่อง ดีแทค 301 เรื่อง และ ทรู 236 เรื่อง และปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 เม.ย. มีจำนวน 292 เรื่อง แบ่งเป็นเอไอเอส 80 เรื่อง ดีแทค 111 เรื่อง และ ทรูฯ 121 เรื่อง คิดเป็นมูลค่า 5.8 หมื่นบาท โดยดำเนินการยุติเรื่องไปแล้วประมาณ 94% ซึ่งโอเปอเรเตอร์ยินดีคืนเงินให้กับผู้บริโภค เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้

นายฐากร กล่าวว่า การคืนเงินให้ผู้บริโภคเป็นเพียงการแก้ปัญหาหลังจากเกิดการร้องเรียนเข้ามาแล้ว ดังนั้นจึงขอให้โอเปอเรเตอร์ส่งเอสเอ็มเอส กลับไปยังลูกค้าอีกครั้ง หลังจากลูกค้าสมัครบริการเข้ามาว่าหากต้องการยกเลิกให้กด *137 โทรออก เพื่อยืนยันว่าผู้บริโภคสมัครใจสมัครบริการด้วยตนเอง โดยให้เริ่มดำเนินการภายในเวลา 7 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.2561 เป็นต้นไป เพื่อเป็นทางออกในการคุ้มครองประชาชน ซึ่งสำนักงานกสทช.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการคำแนะนำการคิดค่าบริการเนื้อหา (Advice of Charge : AoC) หากได้ข้อสรุปจะมีการออกมาเป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตผู้ประกอบการโทรคมนาคม.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th