ข่าวเด่นประเด็นร้อน » อุทยานแห่งชาติปางสีดาถกปัญหาลักลอบตัดไม้พะยูง สรุปหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ

อุทยานแห่งชาติปางสีดาถกปัญหาลักลอบตัดไม้พะยูง สรุปหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ

19 สิงหาคม 2017
92   0

Spread the love

นายอำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัย โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้วกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส อุทยานแห่งชาติปางสีดา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ได้ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบ วาระสืบเนื่อง และวาระพิจารณา ที่มีความสำคัญหลายวาระ โดยวาระหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจและมีการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากที่สุดก็คือ ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง ที่จำนวนครั้งแม้มีสถิติน้อยลง แต่จำนวนกลุ่มคนที่เข้าไปลักลอบตัดไม้พะยูงมีจำนวนคนมากขึ้น

 

 

“จากเดิมเคยมีกลุ่มละ 10-20 คน เพิ่มเป็นกลุ่มละ 50-70 คน ที่เป็นชาวกัมพูชาเป็นกำลังหลัก มีกองกำลังติดอาวุธสงครามส่วนหน้า ที่มีอานุภาพกว่าหน่วยพิทักษ์ป่าอุทยาน11 หน่วย มีกองคุ้มกันระวังหลัง มีเลื่อยยนตร์ที่มีประสิทธิภาพ มีหน่วยพลาธิการจัดการอาหารแบบอยู่ในป่าได้นาน 5-7 วันและอื่นๆ อีกมากมาย แม้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จะทำงานแบบประสานงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ มีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลชั้นความลับด้านต่างๆ ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ติดกล้องดักถ่ายภาพแบบ Cellular Camera Trap ที่มีประสิทธิภาพทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเมื่อพบการบุกรุก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาก็สามารถเคลื่อนที่หน่วยพิทักษ์ป่าให้ถึงที่หมายได้ภายใน 30 นาที แต่เนื่องจากขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง เป็นขบวนการข้ามชาติ มีทุน มีผู้มีอิทธิพล มีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าร่วมขบวนการ การแก้ปัญหาจึงต้องแก้ทั้งระดับพื้นที่ จนถึงระดับชาติ และระหว่างชาติ

“การประชุมครั้งนี้ ทีมงานผู้สอนวิชา “โพธิวิชชาลัยศึกษา” วางแผนให้นิสิต 1 ใน 7 กลุ่มเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้และสังเกตการณ์ ทำรายงาน สรุป นำเสนอ อภิปรายในชั้นเรียน แต่ติดขัดที่นิสิต ติดเรียนวิชาศึกษาทั่วไป จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ก็ได้มีการเตรียมการวางแผน แบ่งกลุ่มติดตามคณบดี ทีมงาน เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งกลุ่มชาวบ้านภาคประชาชน จนถึงเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อให้บรรลุจุดหมายของการเรียน ของการขับเคลื่อนโพธิวิชชาลัย และทั้งหนุนเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อไป” นายอำนาจกล่าวอีก

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com