การเมือง » เผย’โครงการชลประทาน’ขายดีชาวบ้านแห่มาสมัครเพียบ 

เผย’โครงการชลประทาน’ขายดีชาวบ้านแห่มาสมัครเพียบ 

10 เมษายน 2018
20   0

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 10 ในโครงการ"ชลประทานแก้ภัยแล้ง ร่วมใจ ไทยนิยม ยั่งยืน" ว่า  กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน คือ 1.คนไทยไม่ทิ้งกัน 2.ชุมชนอยู่ดีมีสุข 3.รู้กลไกการบริหารราชการ และ4.งานตามนโยบาย และภารกิจ (Function) ผ่านเมนูอาชีพ คือ เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคลล ได้แก่ โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร เมนูพัฒนาชุมชน ได้แก่ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมมากกว่าโครงการของชลประทานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโครงการจ้างแรงงาน จึงให้ทุกสำนักชลประทานขึ้นบัญชีรายชื่อไว้รอบสอง เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้ชาวบ้านมีงานทำทุกชุมชน และให้พิจารณาแบ่งงบประมาณจากงบพัฒนาแหล่งน้ำ 9,266 ล้านบาท มาให้เพิ่มจ้างแรงงานอีก 10% โดยจะพิจารณาผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐ 11.6 ล้านราย ซึ่งมีเกษตรกร 3.96 ล้านราย

นายทองเปลว กล่าวอีกว่า ทั้งนี้งบกลางปีจะลงถึงพื้นที่ช่วงหลังสงกรานต์ ประกอบด้วย 4 เมนู ได้แก่ การจ้างงานสร้างรายได้ 187 ล้านบาท แรงงาน 7,520 คน มีรายการขอเพิ่มเติม 131 ล้านบาท ใน 76 จังหวัด ,การส่งเสริมใช้ยางหน่วยงานรัฐ เป้าหมาย 53 จังหวัด งบ 3,498 ล้านบาท ขอเพิ่มจากแผน วงเงิน 3,251 ล้านบาท ,การพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบ 699 ล้านบาท ขอเพิ่มเติม 519 ล้านบาท และการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง งบ 9,267 ล้านบาท 68 จังหวัด รวมทั้งประเทศ 2,074 แห่ง วงเงิน 13,701 ล้านบาท ซึ่งประโยชน์ได้รับจากโครงการฯ มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17,00 ไร่ ปริมาณน้ำเพิ่ม 14.09 ล้านลบ.ม. 586,594 ครัวเรือนได้รับประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ยังมีรายการที่ประชาชนขอเพิ่มเติม จำนวน 1,583 แห่ง งบ 18,967 ล้านบาท โดยจะนำไว้ในแผนงบประมาณปี 2562 จากการลงพื้นที่มาเห็นแล้วดีใจที่ทุกคนดำเนินการพร้อมเพียงรูปแบบประชารัฐ และขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยหากเห็นสิ่งผิดปกติรีบแจ้งทันที เพื่อช่วยกันป้องกันทุจริต.

 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th