เทคโนโลยี » เสจซอฟต์แวร์ เสนอโซลูชั่นปัญญาประดิษฐ์ช่วยงานด้านการเงินและบัญชี SMEs ไทย

เสจซอฟต์แวร์ เสนอโซลูชั่นปัญญาประดิษฐ์ช่วยงานด้านการเงินและบัญชี SMEs ไทย

20 สิงหาคม 2017
102   0

Spread the love

เสจซอฟต์แวร์ผู้นำทางด้านโซลูชั่นระบบบัญชี ระบบการจ่ายเงินเดือนและระบบการชำระเงินที่เชื่อมต่อกันระดับโลก สำหรับรองรับธุรกิจองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่  แถลงข่าวแผนการตั้งสำนักงานและขยายธุรกิจในไทย โดยนายโรบิน เชา  รองประธานและผู้อำนวยการของเสจซอฟต์แวร์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายโรบินเน้นถึงความสำคัญของธุรกิจ SMEs ของไทยว่าจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศผู้มีรายได้ระดับกลาง ที่ตกอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศที่ยากจนที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือผลิตสินค้าราคาถูกจำนวนมาก ๆ กับประเทศที่ก้าวหน้าผู้มีนวัตกรรมผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ๆ SMEs ของไทยโชคดีที่รัฐบาลประกาศวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ขึ้นมาเป็นธงนำเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และดิจิตอล แต่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ SMEs ของไทยจะยอมรับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเช่นระบบคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้หรือไม่ ซึ่งเสจเห็นความสำคัญของทั้งสองเทคโนโลยีนี้และได้นำมาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในโซลูชั่นของตน

นอกจากนั้นยังกล่าวถึงรายงานของแม็คเคนซีที่ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจไทยมีศักยภาพสูงเป็นอันดับสอง (54.6%)จากการศึกษาทั่วโลกรองจากเพียงประเทศญี่ปุ่น (55.7 %) เท่านั้นในการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้แทนแรงงานคน เพื่อปลดปล่อยแรงงานคนจากงานซ้ำซากที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำให้สามารถทำงานที่ใช้ความรู้สติปัญญา สร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้สูงขึ้น เพื่อจะได้เป็นแรงงานที่ยังทรงคุณค่าและยังคงมีงานทำในอนาคต สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ใดก็ได้ในประชาคมอาเซียนซึ่งมีการเปิดเสรีทั้งด้านการสินค้า บริการ การลงทุน การเงินและแรงงานมากขึ้นเรื่อย ๆ

ทั้งนี้ เสจมีลูกค้าทั่วโลกที่เป็นองค์กรธุรกิจต่าง ๆ มากกว่า 3 ล้านราย มีรายได้ประมาณ 1600 ล้านปอนด์ (ประมาณ 68,000 ล้านบาท) ต่อปี มีพาร์ทเนอร์ทั่วโลกกว่า 20,000 ราย และมีพนักงาน 13,500 คน มีสำนักงานอยู่ทั่วโลกถึง 23 แห่งกระจายอยู่ในภูมิภาคยุโรป เอเชีย อเมริกา และแอฟริกา จึงมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบบัญชีและภาษีท้องถิ่นของหลายๆ ประเทศเป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นจุดแข็งอีกประการที่เสจจะสามารถช่วยเหลือ SMEs ไทยให้ขยายตัวออกไปยังประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกได้ต่อไป ปัจจุบันเสจมีลูกค้าในไทยมากกว่า 600 องค์กรและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเสจเน้นการเสนอโซลูชั่นผ่านพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่เสจใช้อยู่ทั่วโลก

นอกจากนั้นเสจยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของไทยในอนาคต โดยมีโครงการที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรทางบัญชีและการเงินให้รู้จักการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างซอฟต์แวร์ระบบบัญชีและการเงินที่ทำงานบนระบบคลาวด์และมีปัญญาประดิษฐ์ช่วยการทำงานให้มากขึ้น อย่างโซลูชั้นของเสจ

นายโรบินกล่าวทิ้งท้ายว่า เสจเกิดมาจากธุรกิจขนาดเล็กในประเทศอังกฤษเมื่อ 40 ปีที่แล้วและเป็นโซลูชั่นที่เติบโตเรื่อยมาพร้อม ๆ กับลูกค้าของเสจ จึงสามารถรองรับธุรกิจได้ทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม เสจเข้าใจถึงคุณลักษณะและความต้องการของ SMEs เป็นอย่างดี ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่เติบโตจากองค์กรขนาดใหญ่และพยายามลดขนาดตัวเองลงมาทำงานในธุรกิจขนาดเล็กเหมือนหลาย ๆ เจ้าในตลาด SMEs ทั้งหลายสามารถเริ่มต้นนำเสจเข้ามาใช้งานได้เพียงในราคาค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อเดือน (330 บาท) ราคาพอ ๆ กับกาแฟดี ๆ หนึ่งแก้ว โดยได้ใช้งานระบบบัญชีและการเงินระดับโลกบนระบบคลาวด์พร้อม ๆ กับผู้ช่วยงานที่เป็นปัญญาประดิษฐ์อย่าง Sage Pegg ซึ่งเป็นแชตบอตทางบัญชีพร้อมจะตอบคำถามช่วยงานเราได้เสมอ ๆ จงปล่อยเรื่องเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องของเสจ และเอาเวลาของคุณไปไล่ล่าทำตามความฝันทางธุรกิจให้บรรลุความสำเร็จ

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com