เทคโนโลยี » แคท ติดตั้งกล้องวงจรปิดตรวจจับบุคคลต้องสงสัยล่วงหน้า

แคท ติดตั้งกล้องวงจรปิดตรวจจับบุคคลต้องสงสัยล่วงหน้า

29 มีนาคม 2018
79   0

Spread the love

วันนี้ (29 มี.ค.) ดร.วิชัย ดีเจริญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANETCOMM ในโครงการต้นแบบเพื่อบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เกิดขึ้นจากการที่ในประเทศไทยได้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งแบบอนาล็อกเดิม และแบบดิจิตอลที่ใช้สัญญาณ IP ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐเป็นจำนวนมาก โดยการติดตั้งกล้องทั้ง 2 ระบบ จะควบคุมการใช้งานแยกส่วนกัน และไม่สามารถนำมาใช้งานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เนื่องจากมีระบบบันทึกภาพและระบบวิเคราะห์ ตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติเป็นคนละภาคส่วน หรือต่างหน่วยงานกัน 
ด้วยเหตุนี้ แคท และ แพลนเน็ต จึงได้ร่วมกันบูรณาการการทำงานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยแคท ได้นำความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทั้งในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและสายสัญญาณมาผนวกระบบ Hybrid Video Analytics ผลิตภัณฑ์ C3S ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์ภาพปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่แพลนเน็ตจัดทำขึ้นเพื่อทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง จากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งในการบูรณาการการทำงานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการป้องกัน แจ้งเตือนล่วงหน้า หรือคาดการณ์ล่วงหน้า หรือตรวจจับบุคคลต้องสงสัยได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ แคทเล็งเห็นถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน จึงอยากนำศักยภาพการให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีมาร่วมกับพันธมิตร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ตลอดจนบริการในรูปแบบต่างๆ ให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น โดยแคทจะให้แพลนเน็ตเข้าติดตั้งระบบ HVA ในServer และ Storage ในที่ทำการ ณ อาคารแทค ทาวเวอร์ บางรัก และในส่วนกลางที่ถนนแจ้งวัฒนะ และในพื้นที่อื่นตามที่กำหนด ทั้งนี้ แคทจะจัดหา Server และ Storage สำหรับการใช้งานให้เพียงพอกับความต้องการทางเทคนิค รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่หรือ Rack Cabinet ในการวางอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับส่วนสำคัญที่สุดของแคทในการจัดทำโครงการต้นแบบนี้คือการรับหน้าที่หลักในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากตัวกล้องวงจรปิดของลูกค้าในโครงการต้นแบบมายังห้องติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ HVA โดยจะมีการมอนิเตอร์การเชื่อมต่อระบบตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่กล้องวงจรปิดที่เชื่อมต่อหรือระบบ HVA ไม่สามารถใช้งานได้ ให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย แพลนเน็ต เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวทาง สมาร์ท ซิตี้ ที่คาดว่าจะมีการนำมาใช้ในเมืองต่างๆ มากขึ้น ซึ่งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ในการตรวจตรา เฝ้าระวัง หรือเรียกดูย้อนหลังในเหตุการณ์ต่างๆ หรือการก่อการร้าย หรืออาชญากรรม ทางแพลนเน็ตเห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์พฤติกรรมผิดปกติ ที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการในโครงการต้นแบบกับทางแคทที่เรียกว่า ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดปกติแบบปัญญาประดิษฐ์ (Hybrid Video Analytic) (HVA) น่าจะเสริมประสิทธิภาพและสร้างความคุ้มค่าให้กับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีติดตั้งใช้งานอยู่แล้วให้เต็มประสิทธิภาพรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะ, พฤติกรรมของบุคคล, การตรวจจับวัตถุต้องสงสัย, ลักษณะการเคลื่อนไหวหรือทิศทางที่ผิดปกติ ให้ศูนย์เฝ้าระวังทางแคทรวมทั้งบูรณาการทั้งระบบกล้องฯ ที่มีอยู่ในภาคเอกชนและภาครัฐทั้งระบบเดิมและระบบใหม่ต่อไปในอนาคต
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com