สุขภาพ » ThaiHealth’s Talk กับแรงบันดาลใจชั้นดี ที่คนอยากมีสุข ต้องลุกไปฟัง !!!

ThaiHealth’s Talk กับแรงบันดาลใจชั้นดี ที่คนอยากมีสุข ต้องลุกไปฟัง !!!

20 สิงหาคม 2017
99   0

Spread the love

สสส.

          15 ปี แห่งการทำงานของ สสส. ที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวและเติบโตขึ้น ท่ามกลางการเรียนรู้ทั้งจากผลสำเร็จและจากปัญหาอุปสรรคในทุกย่างก้าว เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม มุ่งเน้นการทำงานเพื่อการลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาพดีใน 4 มิติ ทั้งทางกาย จิต ปัญญา สังคม 

          ในวาระครบรอบปีที่ 15 นี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นสำคัญมาโดยตลอดแล้ว สสส. ก็ยังคงเปิดโอกาสให้มี “พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” และเป็น “พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจ” จุดประกายความคิด ด้วยประสบการณ์ตรงของคนเล็ก ๆ จากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์บนเวที ThaiHealth’s Talk

สสส.

          ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ – คุณหมอจอมโปรเจกต์ผู้ชูธง สุขภาพต้อง “สร้างมากกว่าซ่อม” โดยเริ่มต้นจากโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโครงการคุณภาพอีกมากมาย รวมทั้งการผลักดันให้มีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กับแรงบันดาลใจดี ๆ ที่มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

สสส.
 
          รอ.นพ.อดุลย์ชัย แสงเสริฐ – เพราะเชื่อในคุณค่าของการให้ คุณหมอศัลยแพทย์มือหนึ่งจึงยอมเสียสละเอาเวลาส่วนตัวมาบริการสังคม โดยชักชวนรวมกลุ่มเพื่อนหมอศิริราช อีก 10 กว่าท่าน เพื่อมาช่วยกันให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลความรู้และการดูแลสุขภาพพื้นฐาน บนหน้าเว็บไซต์และเพจ “แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว”

สสส.

          ทิชา ณ นคร – ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก หรือครู “ป้ามล” ผู้เปลี่ยนชีวิตของเด็กต้องโทษให้กลายเป็นคนดีของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ระหว่างที่ต้องตกเป็นผู้ต้องขัง เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะชีวิต คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ก่อนกลับออกสู่โลกภายนอก

สสส.
 
          ทรงกลด บางยี่ขัน – บก.สุดฮิปที่ผู้หลงรักจักรยานจนถอนตัวไม่ขึ้น ต้องต่อยอดทางธุรกิจออกไปเป็นหนังสือเกี่ยวกับจักรยาน นิตยสาร Human ride รายการโทรทัศน์ Human Ride จักรยานบันดาลใจ รวมทั้งเป็นตัวตั้งตัวตีใน  a day BIKE FEST  เทศกาลจักรยานแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


สสส.

          ธีระพล เต็มอุดม – ด้วยแนวคิดว่างานอาสาเป็นงานเชิงลึกที่เปลี่ยนแปลงคนได้ เขาจึงก่อตั้งธนาคารจิตอาสา (JitArsaBank.com)  และเว็บไซต์โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน (Palangpandin.com)  เพื่อเปิดให้คนเข้ามาฝากเวลาพร้อมทั้งข้อมูลส่วนตัว เพื่อเป็นเครือข่ายให้คนอาสาทำความดีมาเจอกันได้ง่ายขึ้น

สสส.

          อรุษ นวราช – เรียนจบจากอังกฤษ มีตำแหน่งใหญ่โตในบริษัทน้ำมันรายใหญ่ แต่กลับตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิด ไปบุกเบิกธุรกิจเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบัน “สามพรานโมเดล” ทำให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ในการทำเกษตร ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านรายได้และอนาคตที่ไร้มลภาวะ

สสส.

          ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ – นักแสดงชายมากความสามารถ ที่ตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต โดยเริ่มต้นจากการวิ่ง  เพื่อปล่อยวางทุกเรื่องรอบตัว ให้สายตาจับจ้องเพียงปลายเท้า สุดท้ายเขากลับได้เรียนรู้ความหมายของชีวิต จนเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาบอกต่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน

สสส.

          ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ – ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กับบทบาทการรณรงค์ให้สังคมทบทวนมุมมองที่มีต่อผู้ด้อยโอกาส ทั้ง กลุ่มคนพิการ, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มแรงงาน, กลุ่มไร้สถานะ, กลุ่มสตรีผู้ต้องขัง, กลุ่มมุสลิมชายแดนใต้ กลุ่มคนไร้บ้าน ฯลฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และสุขภาวะที่ดีขั้นพื้นฐาน

สสส.

          อรุณี ศรีโต – แกนนำของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวผลักดันกฎหมายสำคัญของแรงงานไทยหลายฉบับ รวมทั้งเป็นผู้ผลักดัน พ.ร.บ. การออมแห่งชาติให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้พยายามชักชวนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ให้ลุกมามีชีวิตใหม่ไร้ควันบุหรี่ สุขภาพดีแถมมีเงินเหลือเก็บ

สสส.

          ธวัชชัย ไทยเขียว – รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ผู้ถือคติประจำใจเสมอว่า ข้าราชการไม่ใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของการเป็นผู้รับใช้ประชาชน ทำอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหน้าที่ เป็นความคุ้นชิน และพัฒนาเป็นพฤตินิสัยในที่สุด

สสส.

          ชุติกา อุดมสิน – สาวไอทีรุ่นใหม่ไฟแรงที่โตมาพร้อมกับช่วงสตาร์ทอัพบูม บวกกับประสบการณ์ด้าน Corporate IT ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกามากว่า 7 ปี ทำให้เธอมีมุมมองใหม่ ๆ และน่าสนใจเกี่ยวกับการปรับใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมได้ง่าย และเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

สสส.

          บุญศิริ ศรียอด – หัวหน้าทีมสร้างสุขเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  กับการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่เอาความสุขมาเป็นพลังขับเคลื่อน เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ กลายเป็นที่มาของแนวคิดชุมชนน่าอยู่ เรียนรู้ด้วยความสุข ที่ส่งต่อกันไปจนกลายเป็นเครือข่ายใหญ่มากกว่า 1,500 ตำบลทั่วประเทศ

สสส.

          รังสรรค์ มั่นคง – หนุ่มนักเรียนนอกที่ชอบค้นหาความหมายของชีวิต แม้ว่าจะมีมาหมดแล้วทั้งหน้าที่การงาน ฐานะ ทรัพย์สินมากมาย แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ กับกระบวนความคิดที่บอกตัวเองว่า สุขต้องเกิดจากข้างใน และถ้าให้ดียิ่งไปกว่านั้น คือการแจกจ่ายมันออกไปยังผู้คนรอบข้าง

          พบกับ 13 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมเหล่านี้ได้ ในเวทีสร้างแรงบันดาลใจ ThaiHealth’s Talk วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ 

          เปิดให้ลงทะเบียนจับจองที่นั่งกันแล้วที่เว็บไซต์ http://www.15yearsthaihealth.com/seminar.php สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-343-1500 
 

ที่มาของเนื้อหา : health.kapook.com

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com